Applications Products Locations Downloads Events Home Contact Us
Provning
   
      Länkar
GB Flag
Lokal information
Kontaktuppgifter
Seminarier
Certifikat
Producentansvar för blybatteri

Provning, en viktig komponent.

Att säkerställa konditionen på batterianläggningen via någon typ av provning kan vara mycket viktigt.
Det finns flera sätt att genomföra ett batteritest. Beroende på vilken typ av anläggning det gäller, finns det även stor variation på hur ofta ett test bör genomföras.

Man kan dela in batteriprovning i tre olika kategorier.

  1. Kapacitetsprov för verifiering av batteriets Ah-tal, med batterileverantörens urladdningsdata som grund. Denna typ av provning utförs i regel som en 3 eller 5h urladdning (andra urladdningstider kan förekomma) där mätvärden tas efter t.ex. 50, 80, 90 och 100% av tiden. Ett batteri anses normalt sett uppnått sin livslängd när det klarar av att avge 80% av sin märkkapacitet.
  2. Funktionsprov där normalt sett ordinarie last utnyttjas. Vid denna typ av provning verifieras att dimensionerad reservtid uppnås.
  3. Provning med hjälp av ”intelligenta” mätinstrument. Genom att mäta resistans, kapacitans eller induktans kan man få en bild av batteriets status.

Andra viktiga punkter att kontrollera är bl a, batteritemperaturen, laddspänning och ev. överlagrat växelspänningsrippel. Dessutom skall alltid en allmän översyn (okulärbesiktning) ingå.
Oavsett provningsmetod bör de mätvärden och observationer som görs sammanställs i någon typ av protokoll.

Via nedanstående länkar kan ni ladda hem en mall (i excelformat) för provningsprotokoll.

Ventilreglerade batterier (VR)

Fritt ventilerade batterier (FV)