Applications Products Locations Downloads Events Home Contact Us
Producentansvar för blybatteri
   
      Länkar
GB Flag
Lokal information
Kontaktuppgifter
Seminarier
Certifikat
Provning
 
 

EnerSys AB är anslutna till BlyBatteriRetur AB, ett aktiebolag som bildats av aktörer inom blybatteribranschen i syfte att utveckla, tillhandahålla och administrera ett kollektivt insamlingssystem för blybatterier.

       
För mer information se www.blybatteriretur.se